Dom Rekolekcyjny „POWIEW”

POWIEW jest zarówno wezwaniem, jak i obdarowaniem. Stąd przyjmujemy z pokorą takie zaproszenie Pana Boga, aby tutaj w Woźniakowie, gdzie od ponad osiemdziesięciu lat Salezjanie realizują charyzmat Księdza Bosko służyć Nowej Ewangelizacji poprzez rozmaite działania Domu Rekolekcyjnego.

POWIEW jest darem tego nowego otwarcia, a Prorok Eliasz, który w powiewie rozpoznał swego Pana jest Patronem tego dzieła. Nie tylko dla nas, ale dla – jak ufamy – dla wszystkich, którzy w różnorodny sposób będą korzystać z naszego domu rekolekcyjnego.

Eliasz spotkał Pana, rozpoznał i poszedł rozpalony Jego Duchem, aby Mu służyć:

„Wtedy [Bóg] rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!» A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu – szmer łagodnego POWIEWU. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: «Co ty tu robisz, Eliaszu?» Eliasz zaś odpowiedział: «Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, (…)”.

Ten POWIEW jest znakiem i sposobem ujawniania się Ducha Świętego w Kościele i Jego właśnie wzywamy, aby był obecny z mocą w każdym naszym działaniu. Woźniaków to także miejsce naznaczone świętością bł. ks. Michała Woźniaka zamęczonego w Dachau 16 maja 1942 roku.

Dom rekolekcyjny POWIEW

To miejsce, które zaprasza na rekolekcje, skupienia, wakacje z Bogiem, spotkania formacyjne, edukacyjne i terapeutyczne. Zapraszamy wspólnot Kościoła, grupy, ruchy, stowarzyszenia i organizacje, a także pojedyncze osoby, szukające samotności, spokoju, czasu na zadumę, które poszukujące „nowego otwarcia” w swoim życiu, przemyślenia, odkrycia powołania. Służymy zarówno naszymi pomieszczeniami, terenem, jak również duchową kapłańską pomocą.