Rezerwacja

Karta zgłoszeniowa

Szanowni Państwo, aby zgłosić grupę lub przyjazd indywidualny należy:

1. skontaktować się telefonicznie (+48 604 54 86 41) lub mailowo (kontakt@wozniakow.pl), aby uzgodnić z kierownikiem (ks. Łukasz Woźniak) termin planowanego przyjazdu

1a. Kalendarz – miejsca wolne w miesiącu

2. wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją do nas na adres: powiew@wozniakow.pl

3. uzyskać akceptację i potwierdzenie ze strony domu rekolekcyjnego

Rozkład domu rekolekcyjnego